TRANSPARENTNÝ ÚČET


Predvolebnú kampaň si financujem z vlastných zdrojov a peňazí získaných cez transparentný účet.
Vopred ďakujem za každú finančnú podporu.

Základné údaje o mojom transparentnom účte :
Názov účtu : Ing. Miroslav Kusein
Číslo účtu : SK08 0900 0000 0051 4650 7325
Link na účet : www.transparentneucty.sk

Správa o prostriedkoch vynaložených na volebnú kampaň kandidátom na primátora mesta Zvolen