PODPOROVATELIA


Ing. Milan Golis
lesník

Šéfoval som mestskej firme, v ktorej bol Miroslav Kusein 10 rokov Valným zhromaždením, keďže bol primátorom mesta. Veľmi som si cenil jeho rozvážny prístup pri riešení problémov. Nikdy sa nenechal ovplyvniť klebetami, ale vždy preferoval odborný názor, vecné a reálne riešenie. Mal som tú česť spolu s ním zastupovať a hájiť aktivity, ktoré vo Zvolene zamýšľal zrealizovať a vždy boli dotiahnuté do úspešného konca. Veľakrát som bol v rôznych situáciách hrdý na to, že je primátorom. Preto podporujem jeho kandidatúru aj pred nastávajúcimi komunálnymi voľbami.

 

 

 

Mgr. Michal Hazlinger
učiteľ, Stredná škola drevárska Zvolen

Skúsený a čestný človek, s aktívnym vzťahom k športu a mladým ľudom, empatický k seniorom, ktorému veľmi záleží na prosperite nášho mesta. Vo voľbách na primátora mesta Zvolen ho budem podporovať.

 

 

 

 

 

MUDr. Jana Szedelyová
lekárka v privátnej praxi

Podporujem kandidatúru pána Kuseína na post primátora mesta Zvolen, pretože si nesmierne vážim jeho profesionalitu a skúsenosti v komunálnej politike. Svoje schopnosti jasne dokázal počas mnohých rokov v pozícii primátora,kde pod jeho vedením mesto Zvolen prosperovalo a bolo ekonomicky stabilné. Dobrý primátor spolupracuje s poslancami, čo môžem potvrdiť ako poslankyňa mesta Zvolen a prijíma podnety od občanov mesta.Verím, že pán Kusein by bol opäť prínosom pre Zvolen.
Prečo podporujem pána Kuseína v komunálnych voľbách 2018 na post primátora mesta Zvolen ?
– pretože si nesmierne vážime jeho profesionalitu, skúsenosti, sociálne cítenie,
– pretože má jasné vízie, čo zlepšiť v meste Zvolen a konkrétne strategické plány, ako to realizovať,
– pretože pod jeho vedením v minulosti Zvolen prosperoval, bol ekonomicky stabilný
– pretože dobrý primátor spolupracuje s poslancami, je otvorený novým podnetom a nápadom od občanov – a taký pán Kusein je.

 

Ján Podkonický
hokejový tréner

Nesľubujem, konám…, presne tak aj Mira Kusein poznám, preto ho podporujem.

 

 

 

 

 

 

Ing. Vladimír Maňka
poslanec Európskeho parlamentu

Milí Zvolenčania,
Zvolen je a vždy bude mojim domovom. Žije tu moja rodina a priatelia. Mám rád jeho krásne prostredie a ľudí, ktorí v ňom žijú.
Chcem, aby Zvolen začal opäť rásť a rozvíjať sa. Aby sme vyriešili jeho dopravné problémy, znova sme začali budovať mestské nájomné byty pre mladých a rodiny, riešili váž- ne problémy s parkovaním na sídliskách. Aby sme vybudovali modernú 50m plaváreň a letné kúpalisko, moderný denný stacionár pre starších obyvateľov Zvolena. Aby sa Zvolen opäť stal mestom, kde chcú podnikatelia investovať, férovo súťažiť a ľuďom sa tu oplatilo zostať žiť. Jednoducho, aby sa Zvolen opäť stal silným a spoľahlivým partnerom pre všetkých a aby svojou silou zabezpečil hospodársky rozvoj pre celý región.
Preto mi veľmi záleží, aby Zvolen viedol človek, ktorý je odborne zdatný, rozvážny a ktorý dokáže zjednocovať poslancov a ľudí v záujme rozvoja mesta. Človek, ktorý je rovný, neklame, nezavádza a má reálne predstavy o potrebách mesta. Človek, ktorý má za sebou tie najlepšie výsledky. Napriek tomu mu nikdy nestúpla sláva do hlavy a zostáva skromný a ľudský. Plní sľuby, využije všetky šance a dokáže ich premeniť na úspech pre obyvateľov svojho mesta. Preto spolu s mojou manželkou dáme svoj hlas tomu, kto takéto schopnosti ako primátor už viackrát preukázal.

 

Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Kropil, PhD.
rektor Technickej univerzity vo Zvolene

Ing. Miroslava Kuseina poznám z obdobia jeho pôsobenia vo funkcii primátora mesta Zvolen v rokoch 2005 – 2014, ako aj vo funkcii poslanca Banskobystrického samosprávneho kraja v rokoch 2013 – 2017. V obidvoch uvedených funkciách Technická univerzita vo Zvolene nachádzala u neho aktívnu podporu a pomoc pri napĺňaní svojich rozvojových zámerov a riešení problémov súvisiacich s fungovaním univerzity v regióne. Od roku 2005 je členom a od roku 2006 aj predsedom Správnej rady Technickej univerzity vo Zvolene. K plneniu úloh vyplývajúcich z tejto funkcie pristupoval vždy mimoriadne erudovane a zodpovedne.

 

 

 

Ing. Stanislav Jalakša
manažér, Technická univerzita vo Zvolene

Bolo mi cťou spolupracovať s Mirom Kuseinom viac ako 9 rokov. Zvolen počas jeho primátorovania nespal, dynamicky sa menil k lepšiemu. Aj táto skúsenosť ma napĺňa vierou, že Miro Kusein je tým správnym lídrom na ceste k prosperujúcemu a lepšie spravovanému mestu!