MÔJ PLÁN


Miroslav Kusein – Ja sľuby plním

„Ponúkam vám svoje primátorské skúsenosti, zodpovednosť, odbornosť, čestnosť, slušnosť, ale najmä ľudský a otvorený prístup. Príďte 10. novembra 2018 k voľbám a zvoľte si primátora a poslancov, ktorým bude skutočne záležať na vás a na našom meste.“

 

Volebný program pre všetkých obyvateľov, podnikateľov a živnostníkov

 • Nižšie dane za byty, domy, chatky, záhradky, výrobné, predajné a administratívne priestory, nižšie poplatky za psa a komunálny odpad.
 • Získanie ďalších investorov s cieľom vytvorenia nových pracovných miest.
 • Rekonštrukcia Parku Ľ. Štúra a priestoru od Slovenskej pošty po zámok na pešiu zónu.
 • Nižšie parkovné v centre mesta.
 • Rekonštrukcia areálu Borovej hory.
 • Lepšie cesty k záhradkám.
 • Nové parkovacie domy na sídliská.
 • Urýchlené vybudovanie severného obchvatu mesta.
 • Vybudovanie kruhových objazdov pri Hypernove a križovatke ulíc Jesenského a Jiskrovej.
 • Cesty a chodníky s bezbariérovou úpravou a novým úsporným osvetlením.
 • Viac nízkopodlažných autobusov a kvalitnejšia a efektívnejšia doprava v MHD.
 • Vybudovanie zelených protihlukových stien na ochranu obyvateľov ulíc Strážska a Tulská.
 • Zvyšovanie kvality životného prostredia – priorita každého projektu vo Zvolene.

Volebný program pre deti, mládež a študentov

 • Modernizácia materských a základných škôl.
 • Spolupráca základných škôl so strednými školami a TU Zvolen zacielená na kvalitné vzdelávanie mládeže a uplatnenie na trhu práce.
 • Moderné mestské detské jasle.
 • Vybudovanie športovísk pri každej základnej škole zamerané na cieľové športy.
 • Priama pomoc rodičom pre deti navštevujúcich športové kluby.
 • Podpora záujmovej činnosti detí a mládeže.

Volebný program pre mladých ľudí a rodiny

 • Nový zamestnávateľ v IT sektore s ponukou práce najmä pre mladých ľudí.
 • Nové nájomné byty pre mladých ľudí a rodiny.

Volebný program pre seniorov a sociálne odkázaných ľudí

 • Moderný denný stacionár pre starších občanov.
 • Modernizácia klubov seniorov.
 • Zľavy v MHD pre širšie skupiny obyvateľstva.

Volebný program pre športovcov

 • Vybudovanie modernej krytej plavárne s 50 m bazénom.
 • Letné kúpalisko pre Zvolen a širšie okolie.
 • Nové cyklotrasy zo Sekiera a Podborovej, podpora vybudovania ďalšej časti cyklotrasy zo Sliača do Banskej Bystrice.
 • Podpora záujmových združení a spolkov v oblasti kultúry a športu.
 • Podpora športu detí a mládeže zameraná na zníženie poplatkov rodičov.

„Spolu pre Zvolen, my sme Zvolen.“