KANDIDÁT NA PRIMÁTORA MESTA ZVOLEN


OTVORENÝ LIST

Ing. Miroslava Kuseina Zvolenčanom

„ Ja sľuby plním.“

 

Milí Zvolenčania,

Pred štyrmi rokmi sme si zvolili nové vedenia mesta v nádeji, že sa Váš život zmení k lepšiemu. Zmena síce nastala, no nie taká, akú väčšina očakávala. Dôkazom toho je Vaša nespokojnosť  a časté otázky, s ktorými sa na mňa, ako bývalého primátora mesta, s dôverou obraciate.

Pýtate sa, ako je možné, že mesto so 41 tisíc obyvateľmi malo v letných horúčavách zatvorené kúpalisko Neresnica.

Pýtate sa, prečo vo Zvolene nemáme ani po štyroch rokoch modernú krytú plaváreň. Prečo mesto vyhodilo viac ako milión eur za nekvalitný pozemok na Barinách, keď má vlastné pozemky.

Prečo kolabuje doprava na Lučeneckej ceste, pri zámku a pri Hypernove.

Prečo mesto nevybudovalo ani jeden parkovací dom. Prečo sa za posledné štyri roky nepostavil vo Zvolene ani jeden nájomný byt.

Prečo mesto nevybudovalo cyklotrasy zo Sekiera a Podborovej.

Prečo boli nezodpovedne vyhodené peniaze za štúdiu vyhliadkovej veže na Pustom hrade, ktorú tam nie je možné postaviť.

Prečo mesto nezrekonštruovalo Štúrov park…, PREČO…, PREČO…, PREČO???

Času i peňazí na riešenie týchto problémov malo mesto dosť. Veď za posledné štyri roky malo mesto historicky najvyššie príjmy zo štátneho rozpočtu. V roku 2014 mesto hospodárilo s rozpočtom vo výške 27 miliónov eur, v roku 2018 je v rozpočte viac ako 40 miliónov eur, pričom ku koncu roka bude táto suma ešte vyššia.

Ako tieto vyššie príjmy pocítili Zvolenčania? Prejavili sa na kvalitne zimnej a letnej údržby mesta? Aké zásadné investície mesto z týchto peňazí zrealizovalo a koľko nových pracovných miest podporilo?

Mesto nedokázalo využiť finančne silné obdobie v prospech svojich obyvateľov, nedokázalo uchopiť a zrealizovať zásadné rozvojové projekty. Nedostatok manažérskych zručností, neschopnosť spájať ľudí a hľadať kompromisy zabrzdili rast a rozvoj mesta.

Som presvedčený, že keby vedeniu mesta skutočne záležalo na serióznom riešení toho, čo Zvolenčanov v meste naozaj trápi, za štyri roky by to tu vyzeralo inak.

CHCEME TO ZMENIŤ?

Ja áno, preto kandidujem.

 

 

Milí Zvolenčania,

Po štyroch rokoch sa opäť uchádzam o Vašu dôveru. Ako som už v minulosti dokázal, ja sľuby plním.

Ja viem, že s priamym zapojením Vás, ktorí v našom meste žijete, spolu s novozvolenými poslancami, pracovníkmi úradu, ale i s ďalšími odborníkmi z nášho mesta vytvoríme jednotný , odborne zdatný tím, ktorý zvládne všetky výzvy a vyrieši problémy v našom meste. Ponúkam Vám preto svoje primátorské skúsenosti, zodpovednosť, odbornosť, čestnosť, slušnosť, ale najmä ľudský a otvorený prístup.

Príďte 10. novembra 2018 k voľbám  a zvoľte si primátora a poslancov, ktorým bude skutočne záležať na Vás a na našom meste. Od každého obyvateľa Zvolena závisí, ako sa budú problémy mesta riešiť nasledujúce štyri roky.

„Spolu pre Zvolen. My sme Zvolen.“

Ing. Miroslav Kusein

kandidát na primátora mesta Zvolen