KTO SOM


Som Ing. Miroslav Kusein a uchádzam sa o Vašu dôveru.

 

Dátum narodenia:
22.9.1957

Vzdelanie
Vysoká škola technická Košice

Zamestnanie a verejné funkcie

1982 – 1994
geológ, vedúci geologickej skupiny pri vyhľadávaní a prieskume nerastných surovín, Geologický prieskum š.p., Spiš. N. Ves, Geologická oblasť Banská Bystrica
1994 – 2005
riaditeľ súkromnej geologicko–ekologickej spoločnosti AuREX TRADE, s.r.o., Banská Bystrica
1998 – 2005
poslanec Mestského zastupiteľstva Zvolen a poradca primátora mesta Zvolen
1998 – 2002
člen Mestskej rady vo Zvolene
1998 – 2005
predseda Komisie životného prostredia pri Mestskom zastupiteľstve Zvolen
2005 – 2014
primátor mesta Zvolen
2013 – 2017
poslanec BBSK

Člen Rady ZMOS-u (Združenie miest a obcí Slovenska)
Člen Prezídia UMS (Únia miest Slovenska)
Predseda Správnej rady Technickej univerzity vo Zvolene

Odborná a publikačná činnosť

  • desiatky odborných záverečných správ
  • spoluautor knihy Ložiská nerastných surovín Slovenského Rudohoria, 2004,ISBN 80-8897-50-X

Účasť na projektoch so zahraničnými partnermi

1994 – 1997
Golden Regent Resources, L. t. d. Calgary Canada.
Vyhľadávanie a prieskum ložísk zlata na území Slovenskej republiky.
2004
Greg Burns, L. t. d. Sydney Australia.
Vyhľadávanie zlato-strieborných rúd na území Slovenskej republiky.
2005
YugoSlov, Export Import Belehrad.
Pripravovaná spolupráca v oblasti ochrany a tvorby životného prostredia.

Ocenenia

2004
Ocenenie Ministerstva životného prostredia SR za mimoriadne výsledky a dlhoročný prínos v starostlivosti o životné prostredie.
2007
Sociálny čin roka, ocenenie Ministerstva práce, soc. vecí a rodiny SR.
2007
Vojenský čin roka, ocenenie Ozbrojených síl SR.
2009
Ocenenie Zlatý Erb pre Zvolen – jeden z najlepších portálov miest v SR.
2011
Ocenenie za Progresívne, cenovo dostupné bývanie s úsporným riešením bytov vo Zvolene.
2012
Ocenenie za prínos v prístupe inovatívneho vyučovania na ZŠ vo Zvolene.

Práca s mládežou

  • 5 rokov vedúci športovej hokejovej triedy pri 1. ZŠ Zvolen – najväčší úspech  II. miesto na Zimnej kalokagatii v roku 1998 v Spišskej Novej Vsi (neoficiálne majstrovstvá SR starších žiakov a dorastu v hokeji)
  • 10 ročná práca s mládežou v oblasti hokeja vo Zvolene

Záujmy

Aktívne šport – cyklistika, lyžovanie, hokej, beh (účastník maratónu)

Jazyky

Anglický, ruský